072-33-80-879

אישי - משפחתי - מקצועי

מבחר כיכרות לחמי מחמצת

מחיר:

  • 25 ₪ לכיכר לחם

מגשים נוספים:

Call Now Button